Pandium Global, Sveriges enda aktivt förvaltade fond utan fasta avgifter, finns nu hos Nordnet

PandiumGlobal finns nu tillgänglig för alla sparare hos Nordnet. PandiumGlobal är unik påden svenska marknaden eftersom den inte har någon fast avgift. Kunderna betalar endast en prestationsbaserad avgift om fondens avkastning överstiger det globala indexet MSCI Worlds utveckling.

”Fondspararna har tröttnat på dyra fonder som inte slår sina jämförelseindex. Särskilt idag när det finns bra avgiftsfria indexfonder. Vi har därför skapat en fond som inte tar en krona i avgift förrän vi har levererat en avkastning somöverstiger index. Vi tycker att det är bättre för både investerarna och förvaltningen” säger ansvarig förvaltare Mikael Tarnawski-Berlin.

Om Pandium Global
Pandium Global är en specialfond utan belåning med inriktning på globala aktier. Fondens mål är att med ett rimligt risktagande överträffa fondens jämförelseindex över längre tidsperioder. Målet ska uppnås genom en sund investeringsstrategi, en långsiktig investeringshorisont och låga avgifter.

Fondens andelsklass A har inga fasta avgifter utan endast en prestationsbaserad avgift på 25 procent på avkastningen somöverstiger utvecklingen förMSCI World. För att ge förvaltaren tillräckligt med tid att genomföra investeringsstrategin har andelsklassen en uttagsavgift på 10 procent under de tre första åren. Fondens övriga andelsklasser har fasta avgifter men inga uttagsavgifter.

Fonden förvaltas av Mikael Tarnawski-Berlin som har lång erfarenhet av företags- och aktieanalys, bland annat som investeringsansvarig inom private equity på Eqvitec Partners, strategikonsult på The Boston Consulting Group och förvaltare på ett privat investmentbolag.

Om Pandium Capital

Pandium Capital är en Stockholmsbaserad AIF-förvaltare (det som tidigare kallades fondbolag). Bolaget grundades 2009 och blev godkänt som AIF-förvaltare av Finansinspektionen i januari 2014. Pandium Capitals ägare är tillsammans Pandium Globals största investerare.

 

Sveriges första och enda aktiva fond utan fasta avgifter

Pandium Capital lanserar idag Pandium Global, Sveriges första och enda fond med aktiv förvaltning utan fasta avgifter.

Pandium Global är en specialfond utan belåning med inriktning på globala aktier. Fondens mål är att ge investerarna en avkastning som överträffar jämförelseindex över långa tidsperioder. Målet ska uppnås genom en långsiktig tidshorisont, en värdebaserad investeringsstrategi och inga fasta förvaltningsavgifter.

Pandium Global investerar långsiktigt i undervärderade bolag baserat på fundamental analys. För att kunna genomföra strategin riktar sig fonden främst mot erfarna investerare som delar uppfattningen att aktieinvesteringar kräver en lång tidshorisont.

För att minimera intressekonflikter mellan investerarna och förvaltaren har vi skapat en andelsklass utan fasta förvaltningsavgifter. Istället betalar investeraren endast en prestationsbaserad avgift på 25% av den avkastning som överstiger det globala aktieindexet MSCI World. Dessutom är Pandium Capitals ägare tillsammans fondens största investerare. Fonden tillämpar principen om högvattenmärke vilket innebär att eventuell underavkastning måste tas igen innan avgifter tas ut.

Fonden förvaltas av Mikael Tarnawski-Berlin som har en historik av att överträffa jämförelseindex i både uppåt- och nedåtgående marknader. Mikael, som är utbildad ekonom och jurist, har tidigare arbetat inom private equity på Eqvitec Partners och som strategikonsult på Boston Consulting Group. De senaste tre åren har Mikael förvaltat ett privat investmentbolag där avkastningen överträffade MSCI World med 8% per år.

”Vi har sett att det i en marknad som har blivit allt mer kortsiktig finns attraktiva möjligheter för investerare som är villiga att se längre bort än de nästkommande kvartalen. Vi tror att styrkan av vår långsiktighet och vår värdestrategi kombinerat med en incitamentsstruktur som sätter oss i samma båt som våra investerare kommer visa sig genom hög avkastning i förhållande till jämförelseindex över tid” säger Mikael Tarnawski-Berlin.

Om Pandium Capital
Pandium Capital är en Stockholmsbaserad AIF-förvaltare. Bolaget grundades 2009 och blev godkänt som AIF-förvaltare av Finansinspektionen i januari 2014.